1. Publicerad: 4 juli 2014 Uppdaterad: 24 oktober 2019

    Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

  2. Publicerad: 7 januari 2015 Uppdaterad: 31 oktober 2017

    För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.

  3. Publicerad: 19 februari 2018 Uppdaterad: 13 mars 2018

    Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.