1. Publicerad: 31 maj 2013

  Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.

 2. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 9 maj 2018

  Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga. 

 3. Publicerad: 2 december 2019

  Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

 4. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 5. Publicerad: 4 oktober 2012

  Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.

 6. Publicerad: 14 juni 2018

  Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

 7. Publicerad: 21 december 2018

  Description of eight projects that have received funding from the Marine and Aquatic Environment Grant for 2014-2017

 8. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 9. Publicerad: 11 februari 2014

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.

 10. Publicerad: 14 januari 2015

  Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet 2014.