Sökresultat

 • Grundvatten (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (1)
 • Faktasida (1)
 • Senaste året (1)
  • Försurning (1)
  • Programområde Sötvatten (1)
  • Sötvatten (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Alkalinitet i grundvatten

Alkalinitet i grundvatten

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat under det senaste decenniet, men detta återspeglas inte i någon generell ökning av alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Det framgår av resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.