1. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 31 januari 2017

    Vi har samlat konkreta råd om hur du kan komma igång med vatten- och avloppsplanering. Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

  2. Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.