1. Publicerad: 21 januari 2020

  För en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning.

 2. Publicerad: 15 maj 2018

  Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

 3. Publicerad: 9 oktober 2014

  Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

 4. Publicerad: 3 oktober 2016

  Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.