1. Publicerad: 23 augusti 2017 Uppdaterad: 20 mars 2018

    I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

  2. Publicerad: 5 februari 2019 Uppdaterad: 3 oktober 2019

    Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

  3. Publicerad: 30 januari 2017

    Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering.