Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Rapport (3)
 • Senaste året (3)
 • Fiskar (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (3)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Statistik (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fritidsfisket i Sverige

Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Rapporter som berör fritidsfiske

Rapporter som berör fritidsfiske

Start Fritidsfiske Rapporter som berör fritidsfiske Taggar: Fritidsfiske Publikation Rapport Rapporter som berör fritidsfiske Fritidsfisket i Sverige En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017. Dokument: Fritidsfisket i Sverige , Läs