Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (3)
 • Senaste året (3)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (2)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Yrkesfiske (2)

 • Arter (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

Faktasida: Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Under 2015 klassade EU signalkräftan som en invasiv främmande art. Året därpå ändrades reglerna för fiske av signalkräfta i Sverige. Vi har samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen.

Publikation: Faror med levande agn

Faror med levande agn

Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.