1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

 2. Publicerad: 24 april 2017 Uppdaterad: 17 februari 2020

  Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

 3. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 5 april 2019

  Tips och riktlinjer för dig som äger fritidsbåt för att minska miljöpåverkan. Här hittar du även information om skrotning av fritidsbåtar.

 4. Publicerad: 12 maj 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Alla insatser för en friskare miljö är värdefulla! Nedan följer några tips där vi gemensamt kan göra insatser för ett hållbart båtliv.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.