1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

  2. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

    Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

  3. Publicerad: 26 april 2018 Uppdaterad: 12 november 2018

    Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

  4. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 3 december 2018