1. Publicerad: 3 april 2018

    Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

  2. Publicerad: 1 april 2016 Uppdaterad: 13 april 2018

    Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

  3. Publicerad: 31 mars 2017

    Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016