Sökresultat

  • Anslag (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.