Sökresultat

  • Anslag (2)
  • Forskning (2)
  • Anslag och bidrag (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Bidrag (2)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöforskningsanslaget

Miljöforskningsanslaget

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.

Faktasida: Aktuella forskningsutlysningar

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.