Sökresultat

  • Anslag (1)
  • Forskning (1)
  • Anslag och bidrag (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Bidrag (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöforskningsanslaget

Miljöforskningsanslaget

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.