Sökresultat

  • Anslag (3)
  • Badvatten (3)
  • Mer än ett år sedan (3)
  • Miljöövervakning (3)
  • Publikation (3)

  • Publikationer (3)

  • Publikation (2)
  • Återrapportering (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

Publikation: Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Publikation: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016