1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 26 juni 2019

    När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

  2. Publicerad: 30 oktober 2014 Uppdaterad: 19 mars 2018

    Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

  3. Publicerad: 18 juni 2019

    I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

  4. Publicerad: 29 juni 2015

  5. Publicerad: 14 februari 2014