1. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 16 juni 2020

    Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.