1. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 16 juni 2020

    Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

  2. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 12 mars 2018

    Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön. Vilka arter som omfattas beror på fiskeri.