1. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 3 september 2019

    Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

  2. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 20 oktober 2020

    Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

  3. Publicerad: 21 juni 2017

    Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.