Sökresultat

 • Havsförvaltning (3)
 • Åtgärdsprogram (3)
 • Östersjön (3)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Visa fler

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.