Sökresultat

 • Årsredovisning (3)
 • Faktasida (3)
 • Organisation (1)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Styrdokument (1)
 • Visa fler
 • Tidredovisning (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Generaldirektören har bestämt att alla anställda ska tidredovisa. Skälet för detta är att tidredovisningen är en viktig förutsättning för att följa upp och redovisa resultatet av vår verksamhet och för att kunna planera för nästa års arbete.

Faktasida: Årsredovisningar

Årsredovisningar

Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.