1. Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

 2. Publicerad: 2 januari 2012

  I den här rapporten kan du läsa om några av de områden där Havs- och vattenmyndigheten har agerat under det år som har gått. Rapporten är inte en fullständig redogörelse för vad som har hänt utan beskriver ett urval av händelser.

 3. Publicerad: 13 februari 2020

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 4. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 23 juni 2020

  Organisation, uppdrag, press och evenemang.

 5. Publicerad: 28 februari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning

 6. Publicerad: 26 februari 2018

  Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

 7. Publicerad: 8 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

 8. Publicerad: 23 februari 2016

  Miljömålsarbetet la in en högre växel under 2015. Andra viktiga händelser för myndigheten under året var beslutet om ett åtgärdsprogram för havsmiljön, utredningen om de marina skyddade områdena och genomförandet av EU:s nya fiskeripolitik.

 9. Publicerad: 6 mars 2013

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har genomfört sitt första hela verksamhetsår. Ett år där mycket har hänt i det samlade havs- och vattenarbetet.

 10. Publicerad: 25 februari 2014

  Havs- och vattenmyndigheten redovisar verksamheten som har bedrivits under 2013.