1. Publicerad: 5 september 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Växtplankton, bakterieplankton och blomning - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 2. Publicerad: 1 oktober 2020

  Data för Växtplankton, bakterieplankton, primärproduktion och blomningar - Miljöövervakning i kust och hav

 3. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 2 maj 2017

  Värdering av ekosystemtjänster och pågående forskning

  Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.

 4. Publicerad: 15 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Vegetationsklädda bottnar - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 5. Publicerad: 1 oktober 2020

  Data för Vegetationsklädda bottnar - Miljöövervakning i kust och hav

 6. Publicerad: 1 oktober 2020

  Utsläppsregleringen av tvättvatten från skrubbrar på fartyg bör skärpas

  En skrubber tvättar avgaserna från fartyg och gör att utsläppen till luft av svavel och partiklar minskar. Samtidigt släpps tvättvattnet, som innehåller giftiga och övergödande ämnen, ut i havet utan någon större bearbetning/behandling för att uppfylla nuvarande krav. Antalet skrubbrar ökar och därför anser Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen att utsläppsregleringen av tvättvatten bör skärpas.

 7. Publicerad: 15 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Vattnets optiska egenskaper - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 8. Publicerad: 1 oktober 2020

  Data för Vattnets optiska egenskaper - Miljöövervakning i kust och hav

 9. Publicerad: 19 november 2019 Uppdaterad: 1 oktober 2020

  Vattnets kemiska egenskaper (syre och pH) - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 10. Publicerad: 1 oktober 2020

  Data för Vattnets kemiska egenskaper (syre och pH) - Miljöövervakning i kust och hav