Sökresultat

 • Senaste månaden (33)
 • Badvatten (3)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Visa fler
 • Främmande arter (5)
 • Fångstmottagare (1)
 • Föreskrift (1)
 • Kvoter (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Organisation (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Regler (4)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (9)
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (7)
 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Arter (4)
 • Badvatten (4)
 • Vägledningar (2)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Data och statistik (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)
 • Organisation (1)
 • Publikationer (1)

 • Art (2)
 • Dokument (7)
 • Faktasida (20)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste veckan (12)
 • Senaste året (33)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Mikroskräp

Mikroskräp

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar.

Publikation: Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar

Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar

Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

Dokument: Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar

Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar

Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

Dokument: Tillförsel av föroreningar på land

Tillförsel av föroreningar på land

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Tillförsel av föroreningar från atmosfär

Tillförsel av föroreningar från atmosfär

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Mosaic - ett verktyg till stöd för förvaltning av naturvärden i marina områden.

Mosaic - ett verktyg till stöd för förvaltning av naturvärden i marina områden.

Mosaic är ett verktyg för att identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i livskraftiga och ekologiskt representativa nätverk.

Dokument: Näringskoncentrationer i sediment

Näringskoncentrationer i sediment

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.