Sökresultat

 • Senaste månaden (272)
 • Algblomning (10)
 • Anslag (3)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (39)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (9)
 • Blanketter (6)
 • Broskfiskar (2)
 • Chef (2)
 • Dricksvatten (3)
 • Farliga ämnen (6)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (6)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (12)
 • Främmande arter (5)
 • Fångstmottagare (4)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (2)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (2)
 • Handel (3)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (3)
 • Havsförvaltning (12)
 • Havsplanering (14)
 • HIP (1)
 • Internationellt arbete (9)
 • Jordbruk (1)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (6)
 • Klimat (2)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (3)
 • Ledighet (1)
 • Lön (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (22)
 • Organisation (4)
 • Programområde Kust och Hav (6)
 • Programområde Sötvatten (10)
 • Publikation (16)
 • Rapport (17)
 • Regeringsuppdrag (11)
 • Regler (15)
 • Remiss (4)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (6)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (5)
 • Små avlopp (13)
 • Spårbarhet (2)
 • Statistik (5)
 • Styrdokument (3)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (4)
 • Sötvatten (7)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (9)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenverksamhet (5)
 • Vägledning (9)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (28)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (6)
 • Övergödning (7)

 • Yrkesfiske (26)
 • Sport- och fritidsfiske (7)
 • Arter (12)
 • Badvatten (41)
 • Miljöhot (19)
 • Skyddade områden (3)
 • Anslag och bidrag (7)
 • Vägledningar (24)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (12)
 • Havsplanering (9)
 • Miljöövervakning (8)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (17)
 • Konventioner (11)
 • Vårt uppdrag (14)
 • Regeringsuppdrag (9)
 • Remisser (4)
 • Yttranden (1)
 • Organisation (3)
 • Publikationer (12)
 • Bibliotek (3)
 • Medarbetarsidor (19)
 • Kalendarium (8)

 • Art (4)
 • Dokument (12)
 • Faktasida (176)
 • Kalenderhändelse (8)
 • Nyhet (12)
 • Publikation (12)
 • Regeringsuppdrag (9)
 • Remiss (4)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (33)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (77)
 • Senaste året (272)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Vanlig fråga: Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Start Handel & spårbarhet Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens? Det beror på vem du köper av. Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst enligt artikel 55 i

Kalenderhändelse: Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in länsstyrelsen till ett webbinarium angående propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.

Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp mars 2018

Nyhetsbrev små avlopp mars 2018

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya referat och om att Länsstyrelsen tar över GIS-stödet.

Faktasida: Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som alla kunde granska och kommentera från mars till juni 2019.

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida: Enheten för drift och förvaltning

Enheten för drift och förvaltning

Enheten ansvarar bland annat för användarsupport, förvaltning och drift av myndighetens informationssystem och tekniska infrastruktur.

Faktasida: Vägledningar

Vägledningar

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för många olika vägledningar.