Sökresultat

 • Vägledningar (383)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (1)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (9)
 • Visa fler
 • Dumpning (6)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (1)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (3)
 • Kalkning (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (11)
 • Miljöövervakning (74)
 • Muddring (6)
 • Programområde Kust och Hav (34)
 • Programområde Sötvatten (38)
 • Publikation (2)
 • Rapport (78)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (157)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (10)
 • Tillsynsvägledning (17)
 • Undersökningstyper (71)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenförvaltning (27)
 • Vattenkraft (9)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (18)
 • Vägledning (42)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Dokument (83)
 • Faktasida (224)
 • Nyhet (13)
 • Vanlig fråga (63)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (200)
 • Mer än ett år sedan (183)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Mosaic - ett verktyg som förvaltar naturvärden i marina områden

Mosaic - ett verktyg som förvaltar naturvärden i marina områden

Mosaic är ett verktyg för att identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i livskraftiga och ekologiskt representativa nätverk.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp juli 2020

Nyhetsbrev små avlopp juli 2020

I juli månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om konsumenträtt, nytt material för att utveckla e-tjänst för ansökan och att få känner till att ROT-avdrag medges för enskilt avlopp.

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

Faktasida: Vattenuttag

Vattenuttag

Att leda bort vatten är en vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även om bortledandet inte ändrar vattnets djup eller läge är det ändå en vattenverksamhet. Att leda bort vatten påverkar ekosystemen i vattnet och kan leda till mindre vatten, sämre vattenkvalitet, ändrade temperaturförhållanden och minskad livsmiljö.

Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Faktasida: Webbinarie om vägledning för fisk- och faunapassager

Webbinarie om vägledning för fisk- och faunapassager

Se vår utbildning om fisk- och faunapassager.

Faktasida: Grön infrastruktur för biologisk mångfald

Grön infrastruktur för biologisk mångfald

Genom att arbeta med grön infrastruktur kan vi skapa långsiktigt hållbara landskap och vända den negativa trenden med en minskad biologisk mångfald i Sverige.

Faktasida: Beslutsdokument för tillstånd

Beslutsdokument för tillstånd

De olika delarna i den generella dispositionen av beslutsdokumentet för tillstånd.

Faktasida: Beslut

Beslut

När ett ärende är tillräckligt utrett och bedömningen klar är det dags för beslut. Om anläggningen bedöms uppfylla kraven i miljöbalken kan tillstånd med villkor eller ett föreläggande om försiktighetsåtgärder meddelas.

Faktasida: Miljöeffekter av muddring och dumpning

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.