Sökresultat

 • Medarbetarsidor (240)
 • Anställning (38)
 • Arbetstid (6)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (4)
 • Chef (35)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (6)
 • Handbok (9)
 • Havsplanering (5)
 • HIP (1)
 • Intern service (4)
 • IT-support (18)
 • Klimat (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (9)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (6)
 • Rapport (6)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (2)
 • Rutin (35)
 • Sjukskrivning (9)
 • Små avlopp (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (46)
 • Säkerhet (11)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tjänsteresa (9)
 • Vattenkraft (4)
 • Vägledning (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (2)
 • Östersjön (1)

 • Kalendarium (60)

 • Dokument (84)
 • Faktasida (84)
 • Kalenderhändelse (60)
 • Vanlig fråga (12)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste veckan (13)
 • Senaste månaden (36)
 • Senaste året (164)
 • Mer än ett år sedan (76)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: HaV arrangerar BALTFISH-symposium

HaV arrangerar BALTFISH-symposium

BALTFISH är ett forum där EU:s östersjöländer att diskuterar aktuella fiskeriförvaltningsfrågor. Den 19-20 mars står HaV värd för ett BALTFISH-symposium i Göteborg, med fokus på säl- och fiskinteraktion.

Kalenderhändelse: Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav

Workshop i limnisk pedagogik - Från källa till hav

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till en workshop i limnisk pedagogik.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Faktasida: Olika alternativ för lokaler

Olika alternativ för lokaler

HaV:s kontrakt i befintliga lokaler i Pagoden löper ut sista juni 2021 och arbetet med att inventera utbudet är i full gång. Här presenterar vi de 10 olika alternativ som projektgruppen tittar på.

Faktasida: Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande och tydliggöra förväntningar på oss.

Kalenderhändelse: Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten

Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten

Seminarium om förvaltning av framtidens vatten.

Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV. 

Kalenderhändelse: Lunchseminarium: Arter varierar genetiskt och det spelar roll

Lunchseminarium: Arter varierar genetiskt och det spelar roll

Varför ska vi övervaka arternas genetiska variation? Hur ska arter klara sig i en värld med ett föränderligt klimat och ett ökat resursutnyttjande? Forskare från Göteborgs universitet och Stockholms universitet berättar.

Faktasida: Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag

Om du köper gymkort, spelar badminton eller brukar gå och få massage, kan du begära att få ett friskvårdsbidrag. Du kan få upp till 2 000 kr och du begär det genom att lämna in dina kvitton.

Dokument: Arbetsordning - bilaga för beslut om bidrag, upphandling, avtal och övriga ekonomiska åtaganden

Arbetsordning - bilaga för beslut om bidrag, upphandling, avtal och övriga ekonomiska åtaganden

Här kan du läsa om myndighetens fördelning av befogenheter för beslut inom upphandling, avtal, övriga ekonomiska åtaganden och bidrag.