1. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 30 december 2020

  Kvotändringar

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 2. Publicerad: 27 april 2017

  Vanliga fel vid rapportering med e-loggbok

  En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det det viktigt att rapporteringen är korrekt.

 3. Publicerad: 26 januari 2021

  Ändrade regler för rapportering och förhandsanmälan

  Från och med den 1 februari ändras reglerna för rapportering i loggbok och kustfiskejournal. Dessutom är listorna för art- och redskapskoder som används vid fångstrapportering uppdaterade. De nya reglerna ska förbättra fiskerikontrollen men också förenkla för dig som yrkesfiskare.

 4. Publicerad: 26 januari 2021

  Ändrade regler för förhandsanmälan och landning av torsk från Östersjön

  Från och med den 1 februari ändras reglerna för förhandsanmälan och landning av torsk från Östersjön. De nya nationella reglerna är en harmonisering av regelverket till nya EU-bestämmelser som trädde i kraft 1 december 2020.

 5. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 26 januari 2021

  Landningshamnar

  Vid fiske kan det finnas regler för i vilka hamnar i Sverige man kan få lossa eller omlasta fångsten.

 6. Publicerad: 26 januari 2021

  Marine Planning

  Long-term planning is a key measure for sustainable management of the sea. Marine spatial planning can strengthen environments and communities, and contribute to poverty reduction and local economic growth.

 7. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 10 augusti 2020

  Sjögull

  Sjögull ( Nymphoides peltata ) är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag.

 8. Publicerad: 8 maj 2019

  SwAM Ocean

  SwAM Ocean är Havs- och vattenmyndighetens program för internationellt utvecklingssamarbete åren 2019-2022. Arbetet ska öka möjligheterna för människor att ta sig ur fattigdom tack vare hållbar användning av havet.

 9. Publicerad: 28 april 2017

  International Cooperation

  We participate in international cooperation in a number of ways, both globally and regionally. We support the Government offices of Sweden in various international conventions, organisations, and processes.

 10. Publicerad: 26 januari 2021

  WIO Symphony – assess the impacts of your planning decision

  WIO Symphony is a collaboration between the Nairobi Convention and the Swedish Agency for Marine and Water Management, to co-develop and implement a tool for measuring cumulative environmental impact in the Western Indian Ocean.