Sökresultat

 • Yrkesfiske (127)
 • Blanketter (5)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (8)
 • Handbok (1)
 • Visa fler
 • Handel (7)
 • Kattegatt (4)
 • Kvoter (21)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (22)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (5)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (13)
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (85)
 • Östersjön (7)

 • Faktasida (88)
 • Nyhet (39)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (13)
 • Senaste året (91)
 • Mer än ett år sedan (36)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Aktsamhetsområde Lille Fiskebank i Nordsjön

Aktsamhetsområde Lille Fiskebank i Nordsjön

Följande aktsamhetsområde uppvisar stora mängder plattfisk under minimimåttet vid fiske med bottentrål efter plattfisk.

Nyhet: Nya regler för laxfisket i norra Sverige

Nya regler för laxfisket i norra Sverige

Den 1 juni träder nya regler i kraft som berör det yrkesmässiga fisket av lax i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Faktasida: Anmäl positioner för fasta fällor

Anmäl positioner för fasta fällor

Här kan du anmäla positioner för fasta fällor i havsområde 31, samt anknytande sötvattensområden.

Faktasida: Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Här kan du anmäla positioner för de sumpar som du använder i ålfisket.

Nyhet: Förbud för ålfiske under tre månader

Förbud för ålfiske under tre månader

Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi inför också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

Nyhet: Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.