Sökresultat

 • Yrkesfiske (100)
 • Blanketter (5)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (9)
 • Fångstområden (1)
 • Visa fler
 • Handbok (1)
 • Handel (7)
 • Kattegatt (4)
 • Kvoter (19)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (22)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (5)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (82)
 • Östersjön (5)

 • Faktasida (82)
 • Nyhet (18)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (26)
 • Senaste året (81)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Faktasida: Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

Faktasida: Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

De tidigare minsta landningsstorlekarna, även kallade minimimått, kallas istället minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Nyhet: Remiss om ändrade regler för det pelagiska fisket

Remiss om ändrade regler för det pelagiska fisket

HaV remitterar nu ett förslag om fördelningen av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. Lämna ditt svar senast den 15 september.

Nyhet: Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter.

Faktasida: Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder

EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen är beslutad inom ramen för EU:s fiskeripolitik och ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter.

Dokument: Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Nyhet: Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Från den 1 september 2019 träder nya fiskebestämmelser i kraft från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län.