Sökresultat

 • Yrkesfiske (107)
 • Blanketter (5)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (9)
 • Handbok (1)
 • Visa fler
 • Handel (7)
 • Kattegatt (4)
 • Kvoter (19)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (22)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (5)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (84)
 • Östersjön (5)

 • Faktasida (82)
 • Nyhet (25)

 • Senaste veckan (6)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (85)
 • Mer än ett år sedan (22)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Ny e-loggbok

Ny e-loggbok

2018 startade HaV ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering som ska ersätta den nuvarande e-loggboken vCatch. Den nya lösningen ska göra det möjligt för alla yrkesfiskare att rapportera sin fångst elektroniskt.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Dokument: Blanketter för Särskilda tillstånd

Blanketter för Särskilda tillstånd

Start Yrkesfiske Blanketter för Särskilda tillstånd Taggar: Blanketter Särskilda tillstånd Yrkesfiske Särskilda tillstånd Ansökan om överlåtelse av fiskerättigheter i pelagiskt och demersalt fiske: Använd vår e-tjänst Fiskerätt för att ansöka om att

Faktasida: Trålfiske efter siklöja

Trålfiske efter siklöja

Trålfiske efter siklöja 2019 startar söndagen den 29 september och bedrivs fram till den 31 oktober, eller till dess att HaV stoppar fisket om den beräknade fångsten uppgår till 700 ton.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter siklöja med partrål

Särskilt tillstånd för fiske efter siklöja med partrål

Du behöver särskilt tillstånd för trålfiske i trålområde B. 2.7-2.13 Skelleftebukten-Skötgrönnan i Östersjön (siklöjetillstånd). Endast en fysisk person (inte företag) kan beviljas tillstånd.

Nyhet: Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya och ändrade fredningsområden och ändrad fredningstid i Kalmar län.

Faktasida: Kust- och sötvattensjournaler

Kust- och sötvattensjournaler

Start Yrkesfiske Kust- och sötvattensjournaler Taggar: Yrkesfiske Kust- och sötvattensjournaler Här hittar du information för dig som yrkesfiskar småskaligt med mindre båtar i hav och insjöar. Kustfiskejournal Uppgifter i kustfiskejournalen kan

Nyhet: Tydligare information kring sumpning

Tydligare information kring sumpning

Eftersom det kommit frågor om registrering i pappersloggboken gällande sumpning av hummer, har vi förtydligat de instruktioner som finns på vår hemsida.