Sökresultat

 • Vårt uppdrag (110)
 • Senaste året (110)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (42)
 • Regler (1)
 • Remiss (21)
 • Riksintresse (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (11)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (15)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (10)
 • Yttrande (26)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (42)
 • Remisser (22)
 • Yttranden (26)
 • Pressrum (13)

 • Faktasida (25)
 • Regeringsuppdrag (40)
 • Remiss (20)
 • Yttrande (25)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (13)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.

Faktasida: Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)

Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Remiss: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Särskilt fokus i denna remiss ligger på en översyn av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

Remiss: Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har uppdaterat övervakningsprogram för havsmiljödirektivet och tagit fram 14 övervakningsstrategier och 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen. Det är på remiss mellan december 2019 och mars 2020.

Faktasida: Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige (2019)

Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan genomföras.

Faktasida: Nyhetsarkiv 2019

Nyhetsarkiv 2019

Nyheter och pressmeddelanden publicerade under 2019. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till oss.

Faktasida: Revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019)

Revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl och genomföra en vetenskapligutvärdering av effekterna av en eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ur ett ekosystemperspektiv samt att föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Faktasida: Nytt i media

Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

Faktasida: Press och media

Press och media

Här visas vår senaste nyheter, som du kan prenumerera på. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

Faktasida: Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till oss.