Sökresultat

  • Muddring (3)
  • Vattenverksamhet (3)
  • Mer än ett år sedan (3)
  • Dumpning (1)
  • Tillstånd (2)

  • Vägledningar (1)

  • Dokument (2)
  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Föreläggande om återställande av havsvik

Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Faktasida: Miljöeffekter av muddring och dumpning

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas