1. Publicerad: 23 februari 2017 Uppdaterad: 23 november 2017

  Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter. Plasten kan vara skadlig för djur som lever i marina miljöer och bryts aldrig ner helt och hållet.

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 7 mars 2018

  Skräp som slängs i havet eller på annat sätt hamnar där orsakar stora problem både för människor och djur. Läs mer om vårt arbete med marint skräp.

 3. Publicerad: 10 maj 2017 Uppdaterad: 26 juni 2020

  Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

 4. Publicerad: 26 april 2018 Uppdaterad: 27 december 2018

  Stora mängder skräp dumpas i havet varje år. Troligtvis sjunker det mesta till botten, resten flyter omkring på havsytan eller spolas upp på stränder. HaV stöttar och ger bidrag till initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden.