Sökresultat

  • Rapport (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Publikation (2)
  • Senaste året (2)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Publikation: Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.