Sökresultat

  • Rapport (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Publikation (2)
  • Senaste året (2)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

Publikation: Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.