Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Senaste året (3)
 • Publikation (2)
 • Små avlopp (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Publikation: Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.

Faktasida: Små avlopp (2013)

Små avlopp (2013)

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga.