Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Rapport (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Fiskar (1)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Kunskapsuppbyggande program − 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten

Kunskapsuppbyggande program − 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten

Undervattensväxter spelar en viktig roll i sjöarnas ekosystem. Men tidigare sjösänkningar och vattenreglering har lett till att många undervattensväxter är hotade. Detta kunskapsuppbyggande program innehåller förslag på konkreta åtgärder och studier om 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten.

Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.