Sökresultat

  • Miljöövervakning (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Miljöövervakning (1)

  • Faktasida (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenanknuten recipientkontroll

Vattenanknuten recipientkontroll

Sommaren 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.