Sökresultat

 • Kattegatt (4)
 • Skyddade områden (4)
 • Farliga ämnen (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Visa fler
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Övergödning (1)

 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

Publikation: Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

The aim of the study was to use empirical data on larval traits and model tools to identify new areas that could be added to the existing MPA-network in the Skagerrak- Kattegat-Danish Strait area that would best enhance larval connectivity in the network.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Faktasida: Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.