Sökresultat

 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Övergödning (4)
 • Anslag (1)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (1)
 • Jordbruk (2)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)
 • Utlysning (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Publikation: Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.

Publikation: Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – "De fem stora".

Faktasida: Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Utlysning av medel för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Under 2018 påbörjas en satsning för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.