1. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 20 oktober 2020

    Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

  2. Publicerad: 21 juni 2017

    Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

  3. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 1 april 2021

    Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.