Sökresultat

 • Dricksvatten (3)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Visa fler
 • Vattenskyddsområde (1)

 • Vägledningar (2)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.