Sökresultat

 • Programområde Sötvatten (3)
 • Övergödning (3)
 • Försurning (2)
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (3)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Visa fler
 • Sötvatten (2)
 • Vattenförvaltning (2)

 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell miljöövervakning

Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.

Faktasida: Växtplankton i sjöar

Växtplankton i sjöar

Mängden växtplankton speglar mängden näringsämnen i vattnet och återspeglar om sjön är övergödd. Av trendsjöarna som övervakas regelbundet har 88 procent god eller hög status. Man ser inga tydliga trender under åren 1997–2018. Resultaten kommer från HaV:s nationella miljöövervakningsprogram för sötvatten.

Faktasida: Fisk i sjöar

Fisk i sjöar

Två tredjedelar av de undersökta sjöarna har en fiskfauna som stämmer bra överens med sjöarnas naturliga förutsättningar. Under de 25 år som provfisken har genomförts i sjöarna kan man inte visa på några generella förändringar av sjöarnas fiskfauna. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.