Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Östersjön (1)
  • Faktasida (1)
  • Senaste året (1)
  • Havsförvaltning (1)

  • Miljömål och direktiv (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

För att nå god miljöstatus har elva svenska miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts. Miljökvalitetsnormer är styrmedel som ska se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Till miljökvalitetsnormerna kopplas indikatorer som visar aktuell status.