Sökresultat

  • Vattenförvaltning (2)
  • Vattenverksamhet (2)
  • Faktasida (2)
  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Vattenkraft (1)

  • Kartor och Gis (1)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Aitik koppargruva

Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Dokument: Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.