1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

  Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

 3. Publicerad: 27 januari 2015

  Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

 4. Publicerad: 2 december 2015

  Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

 5. Publicerad: 1 mars 2016 Uppdaterad: 4 juni 2020

  Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

 6. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 11 februari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten behöver årligen samla in denna information från länsstyrelserna baserat på beviljade och utnyttjade dispenser för dumpning av muddermassor i havet.

 7. Publicerad: 2 december 2015

  Vissa massor fick inte dumpas