Sökresultat

  • Havsplanering (2)
  • Internationellt arbete (2)
  • Vattenförvaltning (2)
  • Vattenkraft (1)

  • Konventioner (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samarbete med Ryssland

Samarbete med Ryssland

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Verksamheten bedrivs utifrån ett arbetsprogram som Ryssland och Sverige tillsammans har beslutat om. Havsplanering och koordinerad förvaltning från källa till hav är utpekade samarbetsområden i programmet.

Faktasida: Samarbete med Brasilien

Samarbete med Brasilien

Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.