1. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 12 februari 2019

    Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

  2. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

    Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

  3. Publicerad: 12 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

    Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.