Sökresultat

  • Restaurering (1)
  • Vägledning (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Vägledningar (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Restaurering av ålgräs och ålgräsängar

Restaurering av ålgräs och ålgräsängar

Ålgräs­ängar utgör viktiga och artrika habitat på grunda mjukbottnar och de förser naturen och människan med flera viktiga ekosystem­funktioner och -tjänster. Flera EU-direktiv och internationella konventioner har identiferat ålgräs som en skyddsvärd biotop.