1. Publicerad: 29 mars 2018 Uppdaterad: 29 maj 2019

    Rapporten är en kunskapssammanställning om odlingstekniker och dess belastning/påverkan på miljön utifrån naturvetenskapliga aspekter och publicerade data.

  2. Publicerad: 15 december 2017

    Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

  3. Publicerad: 24 mars 2016

    SMHI har gjort en kunskapssammanställning av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.

  4. Här hittar du rapporter om vattenbruk. Fler rapporter hittar du på sidan Publikationer .