Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten

SMHI har gjort en kunskapssammanställning av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.

Rapporten är ett försök att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar. Den beskriver vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur dessa verksamheter kan påverka miljön samt några olika typer av modeller för detta ändamål.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten men utgör inte något ställningstagande från myndighetens sida.

Publicerad: 2016-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion