Sökresultat

  • Publikation (1)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Senaste månaden (1)
  • Rapport (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Senaste veckan (1)
  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Kustzonsmodellen inom vattenförvaltningen

Kustzonsmodellen inom vattenförvaltningen

Denna rapport presenterar förslag på hur Kustzonsmodellen kan användas för att effektivisera förvaltningen av Sveriges kustvatten.