Sökresultat

  • Forskning (3)
  • Publikation (3)
  • Senaste året (3)
  • Östersjön (1)

  • Publikationer (2)
  • Bibliotek (1)

  • Faktasida (2)
  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.

Faktasida: Tidningen Västerhavet

Tidningen Västerhavet

Tidningen Västerhavet tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Publikation: FINFO 2011:1 Våtmarker som rekryteringsområden för gädda i Östersjön

FINFO 2011:1 Våtmarker som rekryteringsområden för gädda i Östersjön

Erfarenhet och rekommendationer från ett forskningsprojekt