Sökresultat

 • Miljöövervakning (7)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (2)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (2)

 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (4)

 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Efter fördjupade analyser, först av Länsstyrelsen i Skåne län 2011 och sedan av Havs- och vattenmyndigheten under 2013 fick HaV ytterligare ett regeringsuppdrag. Det bedömdes att det fanns ett behov av att vidare undersöka kopplingen mellan fiskhälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten, något som tidigare inte har täckts av regional och nationell övervakning. Denna delrapport utgör redovisning av hittills erhållna resultat från miljöövervakningen i Hanöbukten, inom programmet, fram till 2016.

Faktasida: Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Faktasida: Vattenanknuten recipientkontroll

Vattenanknuten recipientkontroll

Sommaren 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Faktasida: Förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket (2015)

Förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket (2015)

Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att lämna förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket.

Faktasida: Organisation för god datatillgänglighet (2016)

Organisation för god datatillgänglighet (2016)

Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.

Sidansvarig: Webbredaktionen